Uit het reglement

Beide parken zijn niet toegankelijk voor verkeer. Dat geldt ook voor werkverkeer. Fietsen dienen te worden geparkeerd aan de fietsrekken op de parkeerplaats, of aan de hand meegenomen te worden om in de eigen tuin te parkeren. De banden brengen schade toe aan de schelpenpaden. Ook (bestel/vracht)auto’s moeten geparkeerd worden op de parkeerplaatsen. In uitzonderlijke gevallen kan bij het SBA- bestuur ontheffing worden aangevraagd. De hovenier van de parken is in het bezit van zo’n ontheffing.

Om water te (be)sparen is ons standpunt zo min mogelijk te sproeien en liever te gieten. Planten blijken zelf heel goed in staat om hun watervoorraad op peil te houden. Ze laten gewoon hun wortels langer groeien. Van (veel) sproeien worden de planten maar lui. Veel tuiniers sproeien zelfs nooit, ook niet bij langdurige droogte. Alleen de nieuwe aanplant moet altijd goed in de gaten gehouden worden. Ons devies is dus: ga zorgvuldig om met water.

Een barbecue is altijd leuk, lekker en gezellig, maar nooit voor de buren. Die zitten in de stank en de rook. Ook de voor de natuur is een barbecue funest. Luchtvervuiling is groot bij een barbecue, en vogels, insecten en andere dieren worden er ziek van. Het is daarom overal op beide parken beslist verboden om te barbecueën.

In de tuin en aan het huisje moet zo nu en dan met veel geluid gewerkt worden. Het gras moet gemaaid, er moet worden gezaagd en geschuurd. Ook al kan het soms niet anders, het lawaai kan voor de buren erg vervelend zijn. Daarom zijn werkgeluiden op zon- en feestdagen verboden. De heg knippen is uiteraard geen probleem, maar het is wel vervelend als je op een mooie zondag met een glaasje wijn op je terras zit en de buren gaan hun gras maaien. Dat doen we dus niet.

Wilt u de heg knippen of grote struiken snoeien, houdt dan rekening met de privacy van uw buren. Overleg liever van tevoren.

De echt grote klussen, zoals het huisje verbouwen, mogen uitsluitend buiten het tuinseizoen, dus tussen oktober en maart. Er zijn regels over kleur en grootte van het huisje en aanbouwsels als pergola’s. Om teleurstelling (en extra kosten) te voorkomen: vraag vooraf toestemming van het bestuur.

Een compostbak aanleggen, mits uit het zicht vanaf het pad, is toegestaan. Ook een composthoop maken in een ‘verloren hoekje’ is een prima idee. Bedenk echter wel dat als de composthoop/ -bak voor u uit het zicht is, die wellicht voor uw buren volop te zien kan zijn. Dat is natuurlijk niet de bedoeling. Bovendien kan een composthoop flinke stank genereren, zeker als die niet goed gevuld wordt.

Past u ook op met sommige soorten onkruid; niet alles verteert goed. Om het composteringsproces te versnellen knipt u uw tuinafval liefst zo klein mogelijk.

Veel tuiniers voeren de vogels. Het is leuk om op die manier vogels te observeren en vogels kunnen onze hulp het hele jaar door goed gebruiken. Op het vogelvoer komen echter ook ratten en muizen af. Dat is wel erg goed voor al onze uilen en andere roofvogels, maar een ratten/muizenplaag willen we liever niet. Bergt u daarom uw vogelvoer op in goed afsluitbare dozen.

Voor het kappen van bomen is iedereen aan gemeentelijke regels gebonden. Dat geldt dus ook voor het Bijenpark en ook voor de individuele tuiniers/imkers. Voor bomen met een omtrek van 30 cm. moet altijd een kapvergunning worden aangevraagd. Voor deze bomen is ook toestemming van de gemeente benodigd, bij het snoeien of kandelaberen van meer dan 20 % van de boom. Lees meer in de Groenregels.

Voorkom ergernis bij medetuiniers/imkers en houdt u aan een paar eenvoudige regels:

niet fietsen op de parken, geen muziek, niet luid telefoneren en altijd de hond aangelijnd houden. En eh… grof afval zelf afvoeren. Meer weten? Lees het volledige tuinreglement.

Het Nieuwe en het Oude Bijenpark, twee tuinparken in Amsterdam