Groenregels

Hagen

De haaghoogte is in principe 1,50. Bij sommige hagen mag de hoogte 1,80 zijn in verband met privacy (wat dan bekend is bij de betreffende tuiniers) De hovenier snoeit een aantal hagen in het openbare gedeelte, nl. de hagen van beuk, Spaanse aak, Taxus, Buxus en Lonicera. Er zijn een paar beukenhagen die door tuiniers zelf aangeplant zijn: die snoeien zij dan zelf. Daarbij moet de haagbreedte ongeveer gelijk blijven in verband met de beloopbaarheid van de paden.
Waar geen hagen staan maar struiken zijn geplant geldt dat takken niet teveel over het pad moeten hangen. Struiken moeten ook niet op de grens geplant zijn maar zo dat ze niet het pad verkleinen, dus op de halve breedte van de grootte van een volgroeide struik. Wat betreft vaste planten: ook die moeten niet teveel uitdijen over de paden. In principe geldt 50 cm. binnen de grenspaaltjes. De loopbreedte van het pad moet ongeveer 2 meter zijn.

Bomen

Voor de kap van bomen met een stamomtrek van meer dan 30 cm moet altijd een kapvergunning worden aangevraagd bij de gemeente. Als de wens er is om een boom te kappen (bijvoorbeeld omdat hij ziek is, of voor dunning), kan de groencommissie die aanvragen. Meestal gebeurt dit 1x per jaar in het najaar. Het is een gezamenlijke aanvraag, omdat dit de kosten drukt. En gebeurt in het najaar omdat de winter vaak het beste seizoen is om te kappen, ook gezien het lawaai. Als er om een of andere reden met spoed gekapt moet worden, kan een vergunning voor noodkap aangevraagd worden.
Of de kapvergunning wordt verleend, hangt af van de gemeente. Op het NP komt eens per jaar de bomenexpert van de gemeente langs om te kijken of de bomen waarvoor een aanvraag ligt ook gekapt mogen worden. Dat versnelt de aanvraag. Op het OP gebeurt dat niet, maar zijn er tot nu toe nooit problemen geweest met toekenning. Verder is er bij kap inmiddels de plicht tot herplant. Dat kan een boom zijn, maar ook een grote struik (tot nu toe).

Snoei

Als niet meer dan 20% van het volume van de boom wordt gesnoeid, kan zelf gesnoeid worden. Als het meer is, moet ook een aanvraag ingediend worden. Hetzelfde geldt voor kandelaberen. Bij snoei is het ook belangrijk dat het met zorg en deskundig gebeurt want dat blijkt vaak ook nog wel een vak apart. En een lelijk gesnoeide boom schaadt het aanzien van de tuin.

Groenafval

We hebben maar een relatief kleine stortplaats en dat betekent dat het belangrijk is om die zo economisch mogelijk te gebruiken. Het gebeurt wel dat er een dunne laag ligt over de hele oppervlakte waardoor het niet meer lukt om met de kruiwagen achterin te storten. Dus het verzoek is om vooral achteraan te beginnen en zo hoog mogelijk eerst daar op te stapelen.

Het Nieuwe en het Oude Bijenpark, twee tuinparken in Amsterdam