Geschiedenis


In 1913 wordt de Bijenvrienden Sociëteit Amsterdam opgericht. In 1920 verandert de naam in Amsterdamse Vereniging tot Bevordering van de Bijenteelt, kortweg AVBB. Om bijenkasten te kunnen plaatsen is een plek nodig. Een plek om te imkeren wordt gevonden maar dikwijls wordt de vereniging gedwongen te verhuizen. Een korte geschiedenis.

Het eerste terrein was achter het tuincomplex Hofwijck aan de Boerenwetering. Amsterdam groeide en door stadsuitbreiding moesten de imkers in 1922 vertrekken. De gemeente Amsterdam wees de vereniging een gebied toe dat gelegen was aan de Zuidelijke Wandelweg. Inmiddels was de belangstelling van Amsterdammers voor het huren van een tuin fors gegroeid en door plaatsgebrek verhuisde de vereniging daarom naar de Amsteldijk. In 1932 echter moest het Bijenpark ook daar weer plaats maken en wel voor de aanleg van begraafplaats Zorgvlied.

Willem Sieger en de aankoop van het Oude Bijenpark

In 1936 werd van veehouder Van der Veldt aan de Sloterweg een terrein van anderhalve hectare aangekocht voor 9333 gulden. De aankoop werd gedekt door een obligatielening van 10.000 gulden. Het waren vooral de tuiniers die de lening voltekenden.  Een van hen nam een groot aandeel  voor zijn rekening: dr. J.G.W. Sieger, directeur van de Amsterdamse Kininefabriek. Aan het eind van de jaren ’40 werd het aantal bijenvolken fors uitgebreid om bijengif  te kunnen leveren voor een experiment van de kininefabriek. Sieger wilde bijenzuur ‘oogsten’ als grondstof voor een middel tegen reuma. Het experiment was niet succesvol en werd in 1959 gestaakt.

Het echtpaar Sieger in het Oude Bijenpark

Oprichting SBA

In 1953 raakte de landelijke Vereniging tot Bevordering der Bijenteelt, waar de Amsterdamse afdeling onderdeel van is in financiële nood. De leden van de AVBB vreesden een faillissement. Om de boel financieel veilig te stellen, werd op 9 juli 1953 de Stichting Bijenpark Amsterdam opgericht. Tegelijkertijd werd het mogelijk gemaakt dat, naast imkerende tuiniers, ook niet-imkers een tuin konden huren. Van hen werd wel verwacht dat zij dit op een bijvriendelijke manier deden door een bloemrijke tuin aan te leggen.

Onteigening en de aankoop van het Nieuwe Bijenpark

In de jaren ’60 van de twintigste eeuw werd een deel van het park aan de Sloterweg onteigend omdat er een nieuwe rijksweg naar Den Haag moest worden aangelegd. Opnieuw moest er worden gezocht naar een terrein en dat werd gevonden in de Osdorperbinnenpolder, tegenwoordig onderdeel van het groengebied de Tuinen van West. Dit gebied heeft sinds het structuurplan van 2003 een recreatieve bestemming en is onderdeel van de Groene AS, een ecologische en recreatieve verbindingszone tussen Amstelland en Spaarnwoude. We spreken dus sindsdien van het Oude en Nieuwe Bijenpark.

Het Nieuwe Bijenpark is evenals het Oude Bijenpark aangelegd in Engelse landschapsstijl door tuinarchitect Jan J. Bosma. Op het park is een museum met een fraaie collectie van oude imkerwerktuigen.

Beide parken bieden tuiniers, imkers en imkerende tuiniers een fraaie plek waar het aangenaam vertoeven is. Aan de zwerftocht van het Bijenpark lijkt een einde te zijn gekomen……


Literatuur: Ineke Jungschleger en Ries Hoogendoorn, Honderd jaar bijen houden in Amsterdam

 

 

Het Nieuwe en het Oude Bijenpark, twee tuinparken in Amsterdam