Cursussen

In de basiscursus bijenhouden doet de beginnende imker in 15 lessen theorie- en praktijkkennis op.

Dit jaar loopt de cursus van maart tot augustus. Er was weer veel animo om mee te doen. Als je interesse hebt wees er dan snel bij voor volgend jaar. De vereniging beschikt dan over het museum waar de theorielessen plaatsvinden en over een lestuin met bijenvolken. De lessen worden verzorgd door een bijenteeltleraar die wordt bijgestaan door een aantal leden van de vereniging. Zij begeleiden de beginnende imkers bij de praktische verrichtingen. Aan het eind van de cursus krijgen de cursisten, die het examen met goed gevolg hebben afgelegd, een eigen volk mee waarmee hun carrière als bijenhouder een aanvang neemt. In september vindt doorgaans de uitreiking van het landelijk erkende NBV diploma plaats.

De basiscursus voor dit jaar startte in maart. Voor de cursus van volgend jaar kunt u zich tot 1 februari 2019  inschrijven via  het secretariaat: bijenvereniging@bijenpark.nl

In de cursus praktisch imkeren kunnen imkers met minstens 1 jaar ervaring en in het bezit van eigen bijen hun kennis uitdiepen. Deze cursus startte op 28 februari 2018 en wordt voor wat betreft het theoretische deel gegeven in het museum op het Nieuwe Bijenpark.   

Stichting Bijenpark Amsterdam & Amsterdamse Vereniging tot Bevordering van de Bijenteelt