Cursussen

In de basiscursus bijenhouden doet de beginnende imker in 15 lessen theorie- en praktijkkennis op.

Deze cursus loopt van maart tot augustus. De vereniging beschikt dan over het museum waar de theorielessen plaatsvinden en over een lestuin met bijenvolken. De lessen worden verzorgd door een bijenteeltleraar die wordt bijgestaan door een aantal leden van de vereniging. Zij begeleiden de beginnende imkers bij de praktische verrichtingen. Aan het eind van de cursus krijgen de cursisten die het examen met goed gevolg hebben afgelegd, een eigen volk mee waarmee hun carrière als bijenhouder een aanvang neemt. In september vindt doorgaans de uitreiking van het landelijk erkende NBV diploma plaats.

De basiscursus voor dit jaar is in maart begonnen. Voor de cursus van volgend jaar kunt u zich tot 1 februari 2018 inschrijven via  het secretariaat bijenvereniging@bijenpark.nl

Stichting Bijenpark Amsterdam & Amsterdamse Vereniging tot Bevordering van de Bijenteelt